The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

*

Misja

Instytut Kreowania Przedsiębiorczości powstał by krzewić startupowe idee w edukacji oraz udowadniać, że większość barier powstrzymujących przed założeniem własnej firmy to jedynie pozorne ograniczenia. Naszym zadaniem jest pobudzanie i odkrywanie przedsiębiorczego potencjału oraz wspieranie rodzących się innowacji. Mamy świadomość, że najważniejszym zasobem jaki i kluczem do sukcesu w każdym przedsięwzięciu jest właściwie dobrany zespół, dlatego też stawiamy sobie za cel łączenie kompetencji ludzi z różnych branż i środowisk, aby wspólnie mogli osiągać to co w pojedynkę staje się nieosiągalne.

(

Co robimy?

Nasz główne obszary działalności to edukacja biznesowa poprzez praktyczne warsztaty i szkolenia, organizacja eventów i konferencji, ale również konsulting dla startupów i wsparcie mentoringowe oferowane przez najlepszych przedsiębiorców i inwestorów. Jednym z kluczowych projektów jest StartUp Academy - najbardziej intensywny program warsztatowy przygotowujący do prowadzenia własnego biznesu. W zakresie przedsiebiorczej edukacji przeprowadziliśmy setki szkoleń dotyczących budowania modeli biznesowych, skutecznego prezentowania pomysłów, rejestracji działalności, optymalizacji opodatkowania oraz produktywnego działania.

E

Kim jesteśmy

Zespół Instytutu to osoby związane przez całe życie zawodowe ze startupami. Na co dzień pracujemy z przedsiębiorcami, znamy ich problemy, potrzeby i wyzwania. Wsparliśmy już setki przedsiębiorców w zakresie tworzenia modeli biznesowych i pozyskania kapitału na rozwój działalności. Przeprowadziliśmy wiele projektów mentoringowych i doradczych. Dzięki naszemu wsparciu kilkadziesiąt startupów pozyskało finansowanie od prywatnych inwestorów, funduszy seedowych i venture capital. Trenerzy i doradcy Instytutu to praktycy biznesowi, ale również pracownicy naukowi najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce Szkoły Głównej Handlowej.

Slide background
Slide background

Nasz zespół

Współpracujemy z:

  • um
  • AIP
  • z SC
  • Z PP
  • Sunshine
  • Z BL