The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

Intrapreneurial Innovation Training – Przedsiębiorczość w korporacji

-

Co oznacza bycie przedsiębiorczym wewnątrz organizacji?

Startupy aby osiągnąć sukces i wyróżnić się z tłumu kreują wizję zmiany świata przez nieustanny proces doskonalenia i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

W dużych organizacjach przez rozbudowaną strukturę decyzyjną łatwo utracić elastyczność i możliwość szybkiej adaptacji do zmieniających się nieustannie warunków rynkowych.

Przedsiębiorczość w organizacji przy wykorzystaniu startupowych narzędzi pozwala na zwiększenie tempa wdrażania innowacji oraz większą efektywność kosztową realizowanych działań. Startupowe zarządzanie projektami pozwala wyjść od potrzeb klienta do tworzenia produktów na które będzie realne zapotrzebowanie.

w

Dlaczego warto?

Warsztat oparty na praktycznych ćwiczeniach i wnioskach wyciągniętych z działalności setek startupowych przedsięwzięć biznesowych.

• Czego możemy nauczyć się od startupów: jak stać się przedsiębiorczym wewnątrz dużej organizacji?
• Efektywne narzędzia do szybkiego testowania i wdrażania pomysłów
• Jak zaangażować klienta w tworzenie produktu?
• Prototypowanie nowych rozwiązań
• Skuteczne sposoby na komunikowanie produktu

Łączymy przykłady sukcesów i porażek startupów z całego świata, analiza wniosków i gotowe narzędzia dla uczestników do zastosowania w ich projektach i biznesach już kolejnego dnia po warsztatach.

Jakie korzyści zdobędą uczestnicy?

• Zdolność do wdrażania innowacji przez wykorzystanie metodologii lean startup
• Zrozumienie tego jak działają startupy oraz jak rozwijać produkt poprzez krótkie pętle sprzężenia zwrotnego i budowanie MVP
• Umiejętność zastosowania praktycznych narzędzi do opracowania i przetestowania modelu biznesowego bez angażowania dużych zasobów
• Kompetencje w zakresie prototypowania nowych rozwiązań
• Łatwość w zdobywaniu informacji zwrotnej i angażowaniu klienta w proces tworzenia produktu
• Sprawność w komunikowaniu opracowanych rozwiązań wewnątrz i na zewnętrz organizacji

Jak zastosować metodologię Lean StartUp w zarządzaniu projektami w Twojej firmie?

Startupy stawiają sobie najczęściej te same lub bardzo zbliżone cele do dużych organizacji, jednak kierują się zupełnie innym podejściem do biznesu. Działają szybko, mają zdolność do natychmiastowych zmian i adaptacji modelu biznesowego bez konieczności angażowania dużych zasobów. Zastosowanie startupowych metod realizacji projektów nie tylko poprawi efektywność wdrażania innowacyjnych rozwiązań, ale również zredukuje czas wymagany do wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek, a także ograniczy ryzyko porażki.

Program warsztatów

BLOK 1: Po co i czego możemy nauczyć się od startupów?


a. Inspirujące przykłady startupów i ciekawych modeli biznesowych
b. Dlaczego korporacje powinny wdrażać startupowe myślenie o realizacji projektów oraz inwestować w startupy?
c. Generowanie nowych pomysłów, strategie tworzenia nowych produktów


BLOK 2: Metody startupowego tworzenia i wdrażania innowacji


a. Tworzenie modeli biznesowych
b. Metodologia Lean StartUp w praktyce
c. Protypowanie produktu i weryfikacja realnych potrzeb odbiorców
d. Narzędzia do nisko-kosztowej weryfikacji pomysłów

BLOK 3: Dopracowywanie modelu biznesowego i weryfikacja założeń w realiach rynkowych


a. Jak zrozumieć potrzeby i zaangażować klienta w proces tworzenia rozwiązań
b. Zbieranie informacji zwrotnej na podstawie minimalnie satysfakcjonującej wersji produktu (MVP)
c. Testowanie hipotez i analiza rezultatów
d. Pivot: idź za głosem swoich klientów

BLOK 4: Prezentowanie rezultatów


a. Opowiedz swoją historię – determinanty dobrej prezentacji
b. Sztuka komunikowania produktu – jak prezentują swoją ofertę najlepsi?
c. Jak prezentować by być zapamiętanym – znajdź haczyk

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

Program kierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację projektów biznesowych, a także inżynierów i menedżerów pracujących w średnich i dużych firmach, a także międzynarodowych korporacjach. W treningu może wziąć udział grupa od 5 do maksymalnie 20 osób. Zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@startupacademy.pl